EFOP-1.3.5-16-2016-00243


 
 
 
Projekt címe: Nyitott műhely - Új utakon a mezőföldi közösségek fejlesztése
 
Kedvezményezett: Sziti Szociális Egyesület
 
 
Projekt összefoglalása: 
Pályázatunk célja Enyingen és környékén a fiatalok, a családok és aktív nyugdíjasok kisközösségi kereteken belüli társadalmi aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes tevékenységével, a generációk közötti együttműködéssel segítsük elő a helyi társadalmi problémák kezelését, a jól-lét növekedését és a társadalmi kiegyenlítődést. A projekt előkészítése során a Székesfehérvári Önkéntes Központ munkatársai vegyes életkorú fókuszcsoportot szerveztek a településünkön, feltérképezve az önkéntességgel kapcsolatos attitűdöket valamint a projektben tervezett lehetséges aktivitásokat, generációk közötti együttműködési pontokat. Ezek alapján a nyitottság megvan a célcsoportban, ám a jelenlegi aktivitás alacsony, erősen fejlesztésre szorul, az egy főre jutó aktív közösségek, civilek száma nálunk a KSH adatai szerint nem éri el az országos átlagot, miközben a társadalmi integrációt segítő szolgáltatások erősen hiányosak. Fejlesztési célunk, hogy a projekt nyomán új aktív állampolgári kisközösségek jöjjenek létre (minimum 3) melyek önkéntes helyi szerepvállalásával, értékalapú társadalmi összetartást erősítő programok megvalósításával, elsősorban a hátrányos helyzetű/szegénységben élő csoportok társadalmi integrációját segítő tevékenységek köre bővül. Mindez nem képzelhető el az önkéntesség értékeinek bemutatása, a célcsoport aktív toborzása, motiválása, valamint közösségfejlesztés nélkül. Közvetlen célcsoportunk a településen élő 14-35 éves fiatalok, valamint a 60 év feletti idősödő lakosok, de a pályázat közvetetten célozza a település és vonzáskörzetének teljes helyi társadalmát. Az önkéntesség a fiatalok számára a pályaorientációhoz és a szociális érzékenységük fejlesztéséhez elengedhetetlen, míg az idős korosztály számára a hasznosság érzésének elősegítéséhez és az aktív idősödéshez járul hozzá, mely jobb mentális állapothoz is vezet. Projektünk az alábbi tématerületekre terjed ki: „A”) célcsoport toborzása, bevonása, képzése, az együttműködést, kapcsolattartást segítő közösségfejlesztő, intergenerációs események szervezése, az önkéntesek közvetítése, szolgáltatások nyújtása. „C”) helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények szervezése, a közéleti szerepvállalás elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának, közösségi aktivitásnak erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, a családok megerősítése, fiatalok felelős életre nevelése valamint a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése. Komplex módszerrel dolgozunk, a tréningeken nem formális pedagógiát alkalmazunk, a tapasztalati tanulásra fókuszálunk. A célcsoport elérésében több módszert alkalmazunk – közösségi oldalak, személyes kapcsoltok mellett a települési közösségi színtereken keressük fel a fiatalokat, időseket. A munkába ifjúságsegítőt, közösségfejlesztőt vonunk be, a pénzügyi vezető Zugor Zsuzsanna több tucat TAMOP projekt pénzügyeit irányította, a projektvezető is megfelelő tapasztalattal bír. Programunk felépítésénél az első félév célzottan a bevonásra, csapatépítésre, az együttműködés fejlesztésére fókuszál, hogy a projekt további szakaszában a programok, események, rendezvények szervezésében aktív közösségi tagként vegyenek már részt. Projektünk keretében 75 olyan eseményt, rendezvényt, programot szervezünk, mely a közösségek fejlesztését célozza, a projekt tevékenységben megvalósult találkozások száma eléri a 6000-et. Minimum száz fős rendezvény lesz minden évben többek között a szomszédünnep, a szegénység ellenes világnap, évente tematikus eseményheteket tartunk (pl. önkéntesek hete, helyi demokrácia hete, család hete), s havi klubfoglalkozásokat, eseményeket szervezünk 48 hónapon keresztül. Hosszú távú hatásként projektjük hozzájárul a generációk közötti együttműködés, a társadalmi összetartás erősítéséhez; az önkéntes, karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához; a közösségi integrációhoz valamint végső soron a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez. A program során a helyi önkormányzattal, más civil szervezettel működünk együtt, 6 megállapodást kötöttünk a projekt tervezésekor. A partnerség kiterjed a célcsoport-elérésre, a szakmai programok előkészítésére, logisztikára. A megvalósítás során együttműködünk a Székesfehérvári Önkéntes Központtal, az Új Nemzedék Központtal, szakmai partnerünk a Fejér megyei CSEÖH, a CIC és a Kaptár Ifjúsági Iroda, mely módszertani segítséget és szakmai szolgáltatásokat nyújt számunkra. A 2018. 04. 10. napjával kihirdetett Felhívás módosítást követő, egyszerűsített elszámolásra történő átállást tartalmazó szerződésmódosítás mellékletét képező „Projektenkénti egységköltség” segédtábla tartalmazza a projektben vállalt szakmai tevékenységeket, illetve azok ütemezését.