Élet-módi

 
A projekt általános célja olyan közösségi családi szolgáltatások fejlesztése Székesfehérvár Maroshegy városrészében, mely hozzájárul a fiatalok tudatos párválasztásához és a jó alapokon nyugvó családalapításához, segíti a gyermekes családok családi élettel és gyermekneveléssel kapcsolatos problémáinak csökkenését, illetve hidat teremt a generációk között.
 
A projekt fontos célja a megelőzés, az időben érkező válasz, az időben megtalált megoldás. A projekt emellett a már meglévő nehéz helyzetek megoldásában is segít. Alapvető cél továbbá az is, hogy a projekt szolgáltatásai által a munkavállalás és a családi élet összhangja erősödjön. Kiemelt cél a családok találkozásának és összefogásának erősítése, a közösségalakítás és -fejlesztés. Mindezekkel végső soron a projekt hosszú távú célja a családról, gyermekvállalásról alkotott vélemények, nézetek formálása, a család, mint kisközösség létrejöttének, megőrzésének, növekedésének és megerősödésének elősegítése.
 
A pályázati programot a Pirakadattól Alkonyatig Alapítvány konzorciumi vezetésével valósítjuk meg az Európai Unió és Magyarország finanszírozásával, A 16 hónapos programban a Sziti Szociális Egyesület rendhagyó osztályfőnöki órákkal, szexuális nevelést segítő szolgáltatásokkal, ifjúsági klubfoglalkozásokkal segíti elő a fiatalok családi életre nevelését.
 
Szolgáltatásainkkal kapcsolatban további információval Kaufmann Anikó pszichológusunk szolgál.