Fiatalok Fehérvárért

A program sikeresen zárult. 
2013. november 26-án a Fehérvári Civil Központban kerül megrendezésre 15:00-tól a TÁMOP-1.4.1.-11/1-2012-0032-es számú, „Fiatalok Fehérvárért - Pályakezdő munkanélküliek bevonása közösségi feladatok ellátásába” című projekt záró fóruma.
 
Közhasznú egyesületünk pályázati programjának célja a fiatalokkal és gyermekekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások humánerőforrás-fejlesztésén keresztül olyan modell kialakítása, mely együttműködésben az önkormányzattal a településen élő pályakezdő munkanélküliek humánerőforrás fejlesztését a közösségi feladatok elvégzése mentén valósítja meg, így a végrehajtott fejlesztési program hosszú távon egyszerre járul hozzá 20 fő pályakezdő munkanélküli elhelyezkedéséhez, a munkaerő-piac bővüléséhez, a helyi szükségletek kielégítéséhez és a közösségi élet színtereinek és szolgáltatásainak a fejlesztéséhez és működtetéséhez.
 
Az EU támogatással zajló programunkban 20 fő 25 év alatti pályakezdő munkanélküli bevonása, felkészítése gyermek- és ifjúsági felügyelő munkára, alkalmazkodó képességük fejlesztése valamint átmeneti foglalkoztatása valósul meg annak érdekében, hogy tartósan is foglalkoztathatók legyenek. A fiatalok gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézményeknél végeznek majd közösségi feladatokat, egyszerre járulva hozzá a foglalkoztatáshoz, a helyi szükségletek kielégítéséhez és a közösségi élet fejlesztéséhez.
 
A program rövid távon a 25 év alatti pályakezdő munkanélküliek közül 20 fő bevonása után legalább 15 fő sikeres munkaerőpiaci integrációját célozza a bevonást követő egyéni fejlesztési tervek alapján nyújtott szolgáltatások alapján, így az OKJ-s képzés és más kompetencia fejlesztések, az elhelyezkedést, munkahelyi beilleszkedést segítő szolgáltatások, a konkrét foglalkoztatás, pszicho-szociális szolgáltatások és a családi és az egyéb kötelezettségek összeegyeztetését segítő szolgáltatások biztosításával, miközben a fiatalok bevonódnak a közösségi feladatok ellátásába. A program nyomán hosszú távon nemcsak a konkrétan bevontak tartós foglalkoztathatóságának feltételei teremtődnek meg, de egy olyan újszerű modell is meghonosodik, mely a helyi társadalom szempontjából innovatív alternatívát kínál a fiatalok sikeres társadalmi integrációjához.
 
A pályázati projekt során várt hatásként a gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek humánerőforrása is bővül Székesfehérváron és környékén a pályakezdő fiatalok bevonásával, felkészítésével és foglalkoztatásával. A program további várható eredményeként 8 kisebb településen is megteremtődik a megfelelő humánerőforrás az ÚMVP pályázatokon létrejött, ám jelenleg alkalmazottak nélküli Integrált közösségi Szolgáltató Terek ifjúsági szolgáltatásokkal való elindításához, s ez a pozitívan hat a kisebb települések népességmegtartó erejére is.
 
A projekt közvetlen haszonélvezői a bevont 20 munkanélküli fiatal valamint az ifjúságsegítést végző egyesületünk és az ifjúsági közösségi feladatokat ellátni szándékozó Integrált Közösségi Szolgáltató Tereket létrehozó önkormányzatok, közvetetten pedig a programban nem résztvevő 16-34 éves korosztály és egész helyi közösség.
 
A projekt során a bevonás (toborzás, csoportos tájékoztató fórumok szervezése, kompetencia-vizsgálat, állapot és szociális helyzet felmérése, egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek készítése, pályaalkalmassági vizsgálatok, szerződéskötés) után az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek alapján képzés és képzéshez szükséges szolgáltatások szervezése zajlik (20 főnek Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ képzést nyújtunk a helyi igények alapján). A képzések idejére megélhetési támogatást adunk. Ezen túl fejlesztjük a számítógép-felhasználói ismereteiket, tanulástechnikai kompetenciájukat és az elhelyezkedést, munkahelyi beilleszkedést segítő szolgáltatásokat is szervezünk (munkajogi felkészítés, álláskeresési technikák oktatása, munkahely-látogatás, a leendő munkáltatók és a leendő munkatársak motiválása, rendszeres konzultációk, az állást kereső célcsoport kísérése a leendő munkáltatókhoz, a célcsoport felkészítése az önálló álláskeresésre).
 
A projekt során 12 fő foglalkoztatása valamint továbbfoglalkoztatása is zajlik az egyesületünknél, ifjúságsegítő, ifjúsági animátor és gyermekfelügyelő munkakörökben, ebből 6 fő 8 órás, 6 fő 4 órás munkaviszonyban, a többi 8 főt a projekten kívül igyekszünk elhelyezni. Minden résztvevőnek nyújtunk pszicho-szociális szolgáltatásokat 4 mentor bevonásával (csapatépítés, szociális szolgáltatások, konfliktuskezelési képesség fejlesztés, személyiségfejlesztés) és kiegészítő szolgáltatásként családi napokat szervezünk.
 
A kötelező kommunikáción túl projekt honlapot üzemeltetünk és tartunk fenn a zárás után is, havonta egy PR cikket jelentetünk meg az aktuális eseményekhez kapcsolódva és tájékoztató fórumokat, nyitó és záró rendezvényeket szervezünk, kiadványokat készítünk.
 
A projektet a együttműködésben valósítjuk meg Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2012.09.01 és 2013.12.01 között 15 hónapon keresztül.
 
Toborzó kiadvány

Projekt jelentkezési lap

Nyitórendezvény: 
Tervezés az ifjúságügyben

Értékelő

Zárókötet

Zárórendezvény: