Rólunk

A Sziti Szociális Egyesületet magánszemélyek hozták létre az egyesülési törvény alapján 1994-ben elsősorban azzal a céllal, hogy működtesse a Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát valamint más helyi szociális programokat a közéleti részvétel, a diákjogok valamint társadalmi összetartozási képességek erősítésével és a fiatalok társadalmi integrációját támogató szolgáltatásokkal. Az egyesület 1994-2006 között az Ifjúsági Irodák Magyaroszági Szövetsége (HAYICO) tagként nyújtotta a szolgáltatásait, elsősorban a személyes tanácsadásokra, kompetencia-fejlesztésekre koncentrálva. Az átlagos kliensszám a kilencvenes évek végén havonta 200-250 fiatal volt, ám 2000 óta a hagyományos kliensforgalom csökkent a fiatalok életében bekövetkezett életmódbeli változás, elsősorban az internet egyre szélesebb körben való terjedése miatt, csökkent az információkat az irodában keresők aránya. Jelenleg a Székesfehérváron a Fehérvári Civil Központban biztosított a szervezetünk stabil működése. Ezzel párhuzamosan a fiatalok körében megnőtt viszont a csoportos kompetencia fejlesztési programok iránti igény, így szervezetünk 2006 óta számos sikeres képzést szervezett a hátrányos helyzetű célcsoportokban. Egyesületünk időközben megszerezte közhasznú besorolását és ellátási szerződést kötött az önkormányzattal szociális és ifjúsági feladatokra, melyek között elsősorban a fiatalok közéleti, jogi, munkaerőpiaci és életmódbeli kompetenciáinak erősítésre koncentráló rendezvények, események értékelődtek fel.
 
A szervezet életében újabb változást hozott a 2010. évi elnökségváltás mely együtt járt új szervezeti stratégia készítésével is. Ennek lényege, hogy a szervezet három területen fejt ki szakmai szolgáltatást, 1. egyrészt a fiataloknak nyújt célcsoport specifikus szakmai szolgáltatásokat három dimenzióban a) felkereső ifjúsági munkával és b) modernizált információs és tanácsadó irodán keresztül valamint a c) virtuális térben, 2. másrészt a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szakma számára nyújt szolgáltatásokat a megyében, konferenciák, módszertani kiadványok és az ún. IKSZT-ket támogató személyes tanácsadásokkal, 3. harmadrészt pedig a társadalom peremére szorult csoportok kompetencia fejlesztését segíti, elsősorban képzések, tanácsadások és foglalkoztatási programok szervezésén keresztül.
 
Jogi, pályaorientációs, munkaügyi, személyiségfejlesztő, szervezetépítő, önkéntességet fejlesztő profilunk folyamatosan működik a megalakulás óta, a Sziti a mentorszervezete a városi ifjúsági felkereső munkának,  gyakorlati helyként szolgálunk szociális munkás és ifjúságsegítő hallgatóknak, rendszeres önkéntes programokat működtetünk. A megye több kistérségében szakmai műhelyt szervezünk időszakosan. A székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) irodai hátterét is egyesületünk biztosított 2003 és 2008 között az önkormányzattal kötött szerződés alapján és évek óta a Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvánnyal együtt szervezzük a Városi Drogellenes Napot illetve a drogprevenciós szolgáltatásokat.
 
Eseti programok szintjén szociális és ifjúsági szervezeteknek kapacitásfejlesztő képzéseket, szolgáltatás módszertani tréningeket szerveztünk már több alkalommal, 2010-ben pedig TISZK programok részeként a digitális kompetencia fejlesztő modulokba is bekapcsolódhattunk.
 
Egyesületünk 2008-ban kapta meg a Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ címet. Egyesületünknek jelenleg 9 főállású alkalmazottja és 6 állandó önkéntese van. A szervezet hosszú távú célja a megyei szociális és ifjúsági szolgáltatások professzionalizálása és a szervezetet továbbfejlesztve, a nemzetközi innovációkra nyitott, a plurális (állami, önkormányzati és civil együttműködésben zajló) szolgáltatásszervezés motorjává válni megyénkben a rászoruló fiatalok érdekében.